Как да използваме Dictionary в C#

February 1st, 2013 by ognyan Leave a reply »

Ако имаме примерен, речник от който трябва да се извлече информация, например:
Дума: Обяснение:
.NET platform for applications from Microsoft
CLR managed execution environment for .NET
namespace hierarchical organization of classes
Може много удобно да се използва класа Dictionary Class
Ето пример как при въведена дума, да се изведе на конзолата значението й.

Advertisement

Leave a Reply

View Ognyan Petkov's profile on LinkedIn